Logo

Over het onderzoek naar GRIPP

De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt en test de komende jaren (2019-2022) het programma GRIPP: Groepsvorming, Identiteit en PestPreventie. GRIPP is een preventief programma dat gericht is op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten in het voortgezet onderwijs. GRIPP zet in op positieve groepsvorming en het stimuleren van sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. GRIPP legt de nadruk op de groep als geheel.

Leerlingen vullen drie keer per jaar een vragenlijst in over hun sociale relaties en situaties in de klas. De vragenlijst invullen duurt gemiddeld ongeveer een half uur per keer en resulteert in november en mei in een rapport. Het rapport geeft de mentoren inzicht in de sociale relaties van elke klas (vergelijkbaar met een sociogram), inclusief pestrelaties.

Hoe werkt het?

GRIPP-coördinatoren kunnen hier inloggen om de indeling van de mentorklassen klaar te zetten voor de afnames van de vragenlijsten. Mentoren kunnen (daarna) inloggen om de vragenlijsten te starten. Hieronder kunt u de handleidingen downloaden die uitleg geven over de voorbereiding en het starten van de vragenlijst.

Handleiding voor coördinatoren downloaden

Handleiding voor mentoren downloaden

Toestemmingsformulier ouder(s)/verzorger(s)